menu
Erasmus MC

Aandoeningen

Het Porfyrie Centrum aan het Erasmus MC in Rotterdam is door het ministerie van VWS aangewezen als expertise centrum op het gebied van porfyrieën.  In samenwerking met regionale behandelcentra ontwikkelt het expertisecentrum deskundigheid op het gebied van porfyrieën. Hierdoor kan de meest optimale zorg aan patiënten worden geleverd. In ons centrum worden onze patiënten gezien door de kinderarts metabole ziekten of de internist en kunnen en hun naasten bij ons terecht voor al hun vragen en zorgen. 

Porfyrie is een groep van erfelijke stofwisselingsziekten onder te verdelen in verschillende soorten. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende vormen van porfyrie die wij in ons centrum behandelen. Heeft u naar aanleiding van onderstaande informatie vragen, neem dan contact met ons op. We voorzien u graag van meer informatie.