menu

Zorgpaden

Om inzicht te krijgen in de organisatie van onze zorg en meer duidelijkheid te krijgen in de te nemen stappen in het zorgproces, hebben we een 3 zorgpaden ontwikkeld voor de aandoeningen Phenylketonurie, Ureumcyclus defecten en Organische acidemieën.  

Klik op onderstaand link om het zorgpad metabole ziekten te downloaden.