menu

Lotgenoten

Sommige mensen vinden het fijn om contact te zoeken met lotgenoten. Door middel van het uitwisselen van ervaringen of delen van gevoelens kan men elkaar helpen. Op het gebied van de ziekte van Pompe zijn er verschillende patiëntenverenigingen of stichtingen die het mogelijk maken om in contact te komen met andere patiënten of ouders van patiënten. Daarnaast organiseren deze verenigingen vaak patiëntenbijeenkomsten en inzamelingsevenementen en kun je op de webistes extra informatie vinden over de ziekte van Pompe. Hieronder vindt u een overzicht van patiëntenvereningen en stichtingen op het gebied van de ziekte van Pompe.