menu

Optimale patiëntenzorg en innovatief onderzoek 

Breed gespecialiseerd in metabole ziekten 

Het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten is een internationaal erkend expertisecentrum voor metabole ziekten en staat voor vernieuwing. Clinici en basale wetenschappers werken samen aan het ontwikkelen en toepassen van nieuwe behandelingen en hoogwaardige diagnostiek. 

Gezien de zeldzaamheid van veel metabole ziekten en de complexiteit van diagnostiek, follow-up en behandeling is de aanwezigheid van expertisecentra wenselijk. Binnen Nederland is het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten één van de 6 metabole centra die deze rol vervult. 

Ons centrum levert op maat gesneden multidisciplinaire zorg en behandeling aan patiënten met complexe metabole aandoeningen uit het Erasmus MC, het LUMC en de regio Zuid West Nederland.

Binnen het centrum werken de afdelingen Kindergeneeskunde, Klinische Genetica, Ziekenhuis Apotheek, Inwendige Geneeskunde en Neurologie structureel samen aan wetenschappelijk onderzoek, opleiding en vooral patiëntenzorg. Zowel kinderen als volwassen patiënten worden in ons centrum gezien. De leeftijd-overstijgende zorg is gewaarborgd door de nauwe samenwerking tussen artsen, die voor kinderen en volwassenen zorgen. Zo kunnen we patiënten gedurende hun hele leven volgen.

Wij zijn door het ministerie van VWS erkend als nationaal expertise centrum voor erfelijke metabole ziekten. Patiënten uit de regio Zuid West Nederland kunnen dan ook bij ons terecht voor alle complexe metabole aandoeningen. Voor een aantal specifieke aandoeningen hebben wij van het ministerie van VWS een extra officiële erkenning gekregen. Deze aandoeningen hebbben wij ondergebracht in specifieke subcentra. 

Voor meer informatie over de subcentra, klik hieronder op een van de links 

Centrum voor Lysosomale stapelingsziekten 
Centrum voor UCD en OA
Centrum voor Porfyrie 
Pompe Centrum