menu

Dr. Gerben Schaaf (G.J.)

Moleculair bioloog, onderzoeker

Even voorstellen

Ik heb mijn MSc (cum laude) behaald aan de Universiteit Utrecht. Als Postdoc richtte ik me op de biologie van rhabdomyosarcomen aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Met een Veni-beurs van NWO (Nederlandse Onderzoeksraad) heb ik mijn postdoctorale training in spierstamcelbiologie gedaan in het lab van Thomas Rando aan de Stanford School of Medicine. Sinds 2012 werk ik als senior scientist bij het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten van het Erasmus MC en richt me op ziektemechanismen en nieuwe therapieën voor lysosomale stapelingsziekten.
Het huidige onderzoek richt zich op spierstamcelbiologie in de context van neuromusculaire ziekten. We hebben onlangs een methode ontwikkeld om regeneratieve functies te herstellen in ex vivo geëxpandeerde spiercellen, een veelbelovende stap naar de ontwikkeling van celtherapie voor spieraandoeningen. We zijn geïnteresseerd in het vergroten van de kennis over de ziekte van Danon, om veronderstelde therapeutische modaliteiten te onderzoeken. Ik ben vice-directeur en bestuurslid van de MSc Masteropleiding "Molecular Medicine". Daarnaast ben ik expertpanellid voor FWO (Research Foundation Flanders) en coördineerde de accreditatie van NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) expertisecentra voor het Erasmus MC.

Werkervaring & opleiding

Cum laude geslaagd aan de faculteit Biologie aan de Universiteit Utrecht 
Postdoc functie aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum 
Trainee aan de Erasmus MC Stem cell Institute 

Team