menu

Pim Pijnappel benoemd tot bijzonder hoogleraar

1 november 2023

Dr. Pim Pijnappel is benoemd tot bijzonder hoogleraar cel- en gentherapie, in het bijzonder voor neuromusculaire en metabole aandoeningen. 

Pim is sinds 2012 werkzaam bij het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten en wil met zijn leerstoel zich gaan richten op verschillende manieren om spierziekten en stofwisselingsziekten aan te pakken.

Op dit moment werkt de onderzoeksgroep van Pim aan de ontwikkeling van gentherapie voor de ziekte van Pompe, MPS 2 (Hunter syndroom) en CLN2.  

Ook wordt er in het research lab gewerkt aan technologische ontwikkelingen zoals de muscle-on-a-chip technologie. Middels deze technologie is het mogelijk om ziektemechanismen te bestuderen en nieuwe en bestaande behandelingen te testen. Een andere onderzoekslijn betreft de spierregeneratie via spierstamcellen. Hiermee hopen we in de toekomst nieuw spierweefsel te kunnen maken bij patiënten die spierweefsel hebben verloren door ziekte of ongeval. Verder wordt RNA therapie voor de ziekte van Pompe en is er een wereldwijde mutatie database voor de ziekte van Pompe opgezet. 

De leerstoel wordt gedeeld door de afdelingen Klinische Genetica en Kindergeneeskunde en wordt ondersteund door het Prinses Beatrix Spierfonds en Spierziekten Nederland.